Algemene   Voorwaarden

Met het invullen van formulieren op deze site gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

BOUDOIR DOOR LEA IS EEN ONDERDEEL VAN LEA VERBRUGGEN FOTOGRAFIE

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 februari 2023

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

De Fotografe heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie van de voorwaarden zal altijd aan de klant ter beschikking worden gesteld

 

1. BOEKING, VOORSCHOT EN BETALING. 

Door Lea Verbruggen Fotografie te boeken middels het boekingsformulier op de website van Boudoir door Lea gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. De klant zal een niet-restitueerbaar voorschot betalen aan Lea Verbruggen Fotografie om de geboekte diensten uit te voeren. Bij betaling reserveert de fotografe  de door beide partijen overeengekomen tijd en datum. De klant stemt ermee in dat dit voorschot wordt verdiend door Lea Verbruggen Fotografie wanneer betaald, en wordt overgemaakt met inachtneming van de ervaring, reputatie, vaardigheid van de fotografe en met het oog op het onvermogen van de fotografe om andere klanten in te plannen gedurende deze tijd De klant begrijpt dat productbestellingen voor fotocollecties, gemaakt tijdens de The Experience, beginnen bij een prijs van €900. Betalingen van productbestellingen voortgekomen uit de sessie kunnen niet worden gerestitueerd. Alle verkopen zijn definitief en retourzendingen voor terugbetaling of omruiling worden niet geaccepteerd. Als de betaling niet volledig is gedaan volgens een dergelijke betalingsplan, wordt rente berekend tegen een tarief van 10% per jaar. Er worden geen producten geleverd totdat het volledige bedrag is betaald.

 

2. AANVULLENDE REISKOSTEN. 

De fotografe zal niet buiten 10 km vanaf Volkel reizen om de fotosessie te geven, tenzij anders is overeengekomen. De klant voorziet in aanvullende betaling aan Lea Verbruggen Fotografie voor reiskosten.

 

3. ANNULERING. 

Lea Verbruggen Fotografie stemt ermee in om te reserveren en geen andere reserveringen te maken of andere klanten te accepteren voor de overeengekomen datum, tijd en duur voor de uitvoering van de hierboven vermelde diensten. Om deze reden, in het geval dat de klant deze boeking om welke reden dan ook schendt, verwerpt of annuleert, zullen alle betaalde bedragen worden ingehouden door Lea Verbruggen Fotografie, om het verlies van zaken te compenseren. In alle omstandigheden zijn alle verkopen definitief en kunnen alle betalingen niet worden gerestitueerd.

 

4. HERSTELLEN. 

In het geval dat de klant verzoekt om de sessiedatum opnieuw in te plannen, wordt de provisie toegepast op een wederzijds overeengekomen herschikte sessiedatum en -tijd als Lea Verbruggen Fotografie ten minste 14 dagen voorafgaand aan de sessiedatum schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Als de klant minder dan 13 dagen van tevoren op de hoogte stelt, verliest de klant € 100,00 aan betaalde vergoedingen. De herschikking moet binnen hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.

 

5. LATE AANKOMST/NIET KOMEN OPDAGEN. 

Als de klant te laat arriveert bij de fotosessie, wordt de tijd die te laat is in mindering gebracht op de toegewezen tijd voor de sessiedatum. Klanten worden niet gecompenseerd voor de tijd die is afgetrokken van de fotosessie als gevolg van de late aankomst van de klant. Als de klant niet binnen de toegewezen tijd voor de sessiedatum op de fotosessie arriveert, worden alle betaalde bedragen verbeurd verklaard en zijn er geen beschikbare opties om opnieuw te plannen (tenzij, naar goeddunken van Lea Verbruggen Fotografie, de reden voor het niet komen opdagen van de klant een noodgeval was ).

 

6. UITVOERINGSSCHEMA. 

Opleveringsschema's en levering van producten worden bepaald vanaf de datum van definitieve goedkeuring door opdrachtgever. Er worden productielaboratoria van derden gebruikt voor producten en deze kunnen beperkingen opleggen aan een bestelling die niet in deze algemene voorwaarden is beschreven.

Albums zullen 6 weken duren vanaf de datum van definitieve goedkeuring van het ontwerp door de klant om door de fotografe  te worden ontvangen.

Wandproducten duren 6 weken vanaf de datum van definitieve goedkeuring door de klant om door de fotografe  te worden ontvangen.

Afdrukken duren 3 weken vanaf de datum van definitieve goedkeuring door de klant om door de fotografe  te worden ontvangen

De klant moet bestellingen met voldoende tijd plaatsen om normale vertragingen op te vangen en Lea Verbruggen Fotografie op de hoogte stellen op het moment van de bestelling als er verzachtende omstandigheden zijn die een snellere doorlooptijd vereisen. Er wordt een vergoeding van €100,- toegepast op versnelde productaanvragen. Lea Verbruggen Fotografie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering als gevolg van een fout van fabricage en/of leveringsdiensten.

 

7. GEBRUIK ONAFHANKELIJKE ZZP-ers. 

In het geval Lea Verbruggen Fotografie een haar- en/of visagist levert, is Lea Verbruggen Fotografie niet aansprakelijk voor enige toepassing of dienstverlening door deze zzp'er. De klant stemt ermee in Lea Verbruggen Fotografie vrij te geven en te vrijwaren voor verleende diensten of producten die zijn aangebracht door een stylist, haar- en make-upartiest of andere onafhankelijke contractant tijdens de sessie. Dit omvat maar is niet beperkt tot allergieën als gevolg van het gebruik van de producten door de zelfstandige. De klant stemt ermee in om Lea Verbruggen Fotografie samen met een stylist, haar- en visagist of andere onafhankelijke contractant die tijdens de sessie wordt gebruikt, op de hoogte te stellen van alle allergieën voorafgaand aan de sessie.

 

8. GEBRUIK VAN ALCOHOL/DRUGS. 

Het gebruik van alcohol door de klant is toegestaan tijdens de fotosessie. De klant begrijpt dat alcoholgebruik voor en/of tijdens de sessie een negatief effect kan hebben op de resultaten van de beelden. Lea Verbruggen Fotografie behoudt zich het recht voor om de fotosessie te annuleren of te stoppen of anderszins diensten te weigeren op elk moment als Lea Verbruggen Fotografie van mening is dat de klant onder invloed is van een illegale stof of overdreven bedwelmd is door alcoholgebruik.

 

9. CREATIEVE CONTROLE. 

De fotografe behoudt creatieve controle over de sessie. Deze controle omvat maar is niet beperkt tot het afstellen van haar, make-up, sieraden, kleding en accessoires.

 

10 STIJL.

De klant is op de hoogte van de stijl van de fotografe, De fotografe behoudt zich het recht haar stijl aan te passen.

 

11. LEEFTIJD VAN TOESTEMMING. 

De klant erkent dat de klant 18 jaar of ouder is en de wettelijke leeftijd heeft om deel te nemen aan een boudoirfotografiesessie. De klant begrijpt dat de fotosessie naaktheid omvat en dat de klant gefotografeerd zal worden met weinig en/of geen kleding aan. De klant stemt toe dat de sessie in volledige competentie, zonder te worden gedwongen of beïnvloed en uit eigen vrije wil plaats neemt.

 

12. NIVEAU VAN NAAKTHEID. 

De klant stemt ermee in dat het niveau van naaktheid dat de klant toont tijdens de fotosessie naar eigen goeddunken van klant is. De klant stemt ermee in dat de klant niets zal doen waar de klant zich niet prettig bij voelt en de fotografe  onmiddellijk op de hoogte zal stellen als de klant zich ongemakkelijk voelt bij een bepaald niveau van naaktheid of een pose.

 

13. ARTISTIEKE RECHTEN. 

Lea Verbruggen Fotografie behoudt het recht van discretie bij het selecteren van de fotografische materialen die aan de klant worden vrijgegeven. De klant ontvangt het afgesproken aantal beelden dan wel een galerij om uit te kiezen behorende bij The Experience en ontvangt geen fotografisch materiaal dat niet aan de klant is gepresenteerd. Lea Verbruggen Fotografie behoudt zich ook het recht voor om aanpassingen aan de foto's in nabewerking aan te brengen, zoals de fotografe binnen haar creatieve controle acht.

 

14. FOTOGRAFISCHE MATERIALEN. 

Alle fotografische materialen, inclusief maar niet beperkt tot negatieven, transparanten, proefdrukken en previews, zijn het exclusieve eigendom van Lea Verbruggen Fotografie. Er worden geen producten, inclusief digitale bestanden, vrijgegeven totdat het overeengekomen bedrag volledig is betaald.

 

15. REVEALSESSIE BEHORENDE BIJ THE EXPERIENCE.

Lea Verbruggen Fotografie zal een galerij beschikbaar stellen tijdens een overeengekomen revealsessie. Deze galerij zal binnen 2 weken na de sessie voor de klant beschikbaar zijn voor inzage. Alle bestellingen worden geplaatst tijdens het persoonlijk consult. Alle verkopen zijn definitief en retourzendingen voor terugbetaling of omruiling worden niet geaccepteerd.

 

16. AUTEURSRECHT EN REPRODUCTIES. 

Alle producten die worden geproduceerd, worden beschermd door het Nederlands auteursrecht. Lea Verbruggen Fotografie bezit het auteursrecht op alle afbeeldingen die zijn gemaakt. Indien Lea Verbruggen Fotografie een afbeelding wenst te gebruiken, publiceren, weergeven en/of verkopen, zal Lea Verbruggen Fotografie dit niet doen zonder eerst een modelrelrease te verkrijgen, ondertekend door de klant met vermelding van de vrijgave van de afbeeldingen van de klant. Als de klant de modelrelease afwijst, zal het gebruik van de afbeeldingen niet openbaar zijn en blijven de afbeeldingen privé en worden ze alleen gezien door het personeel van Lea Verbruggen Fotografie en de klant. Indien Lea Verbruggen Fotografie ander gebruik van de afbeeldingen wenst te maken buiten het gebruik zoals vermeld in de modelrelease, zal Lea Verbruggen Fotografie dit niet doen zonder voorafgaande toestemming van de klant. De modelrelease is een afzonderlijk document dat de klant zal ondertekenen om toestemming te geven of om toestemming te weigeren tijdens de fotosessie. (zie ook punt 22 voor deelname aan winacties)

Het is duidelijk dat elke duplicatie of wijziging van originele afbeeldingen, zonder de schriftelijke toestemming van Lea Verbruggen Fotografie, strikt verboden is, Wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toepassing van filters, bijsnijden of wijzigingen van welke aard dan ook. Lea Verbruggen Fotografie geeft de klant toestemming om het formaat van foto's te wijzigen voor internetgebruik.

 

17. KLANTGEBRUIK. 

De klant zal de fotografische afdrukken, inclusief digitale bestanden, uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen binnen deze algemene voorwaarden. De afdrukken van de klant zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden ingediend voor wedstrijden of worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lea Verbruggen Fotografie. Verder staat de klant geen reproducties toe door niet-kopers. Extra prints kunnen worden gekocht bij derden of Lea Verbruggen Fotografie. Lea Verbruggen Fotografie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen, telefoons, tablets of ontevredenheid over afdrukken die door een ander dan door Lea Verbruggen Fotografie geleverd worden.

 

18. SOCIALE MEDIA. 

De klant kan links naar web-/blogposts en albums op sociale media delen door gebruik te maken van de deelfuncties en verspreiding van directe links. De klant zal de foto's niet kopiëren, downloaden, screenshots maken of op een andere manier vastleggen. Klanten mogen Lea Verbruggen Fotografie benoemen in het bijschrift van alle foto's die zijn geüpload naar sociale-mediawebsites en -profielen.

 

19. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID. 

Als Lea Verbruggen Fotografie niet in staat is de diensten uit te voeren als gevolg van ziekte, noodgeval, brand, ongeval, staking, overmacht of oorzaken buiten de controle van Lea Verbruggen Fotografie, zullen Lea Verbruggen Fotografie en de klant er alles aan doen om de fotosessie opnieuw te plannen. Als er geen nieuwe planning kan worden overeengekomen, zal Lea Verbruggen Fotografie het voorschot teruggeven aan de klant en is deze niet verder aansprakelijk. Verder, als Lea Verbruggen Fotografie niet in staat is om fotografisch materiaal te leveren als gevolg van technologische storingen, inclusief maar niet beperkt tot camera en verwerking, of anderszins verloren of beschadigd raakt buiten de schuld van Lea Verbruggen Fotografie, is de aansprakelijkheid van Lea Verbruggen Fotografie beperkt tot de teruggave van alle bedragen die door de klant aan Lea Verbruggen Fotografie zijn betaald. De aansprakelijkheidslimiet voor gedeeltelijk verlies van digitale media/originelen is een evenredig bedrag van de verloren blootstellingen op basis van het totale aantal originelen.

 

20. KLACHTEN

De klanten zijn verplicht om klachten over facturen binnen 7 werkdagen en producten  binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de fotografen. Klachten tijdens de sessie dienen direct kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, of schadeloosstelling.

De reactietermijn van de fotografe bedraagt 5 werkdagen, zij probeert zo spoedig mogelijk een gepaste oplossing te vinden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

21.PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

De fotografen zullen nooit de persoonsgegevens zoals bij hun bekend openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij partijen schriftelijk anders hebben afgesproken.

 

22.DEELNEMEN AAN WINACTIES

Wanneer een persoon deelneemt aan een actie waarbij een sessie of een onderdeel hiervan gewonnen kan worden geeft deze persoon automatisch toestemming voor het gebruik van de beelden die daaruit voortvloeien door Lea Verbruggen Fotografie/ Boudoir door Lea voor promotionele doeleinden. Lea Verbruggen Fotografie zal dit voorafgaand duidelijk bespreken met de winnaar en de winnaar zal het modelrelease ondertekenen. Een gewonnen element kan niet gebruikt worden in combinatie met een andere korting, dan wel aanbieding, dan wel gewonnen element.

 

23.ONTVANGEN VAN KORTING EN FINE-ART PRINTS

De bestaande klant krijgt de Fine-art print  wanneer de nieuwe klant de betaling van zijn/ haar shoot heeft voldaan.

Het is niet inwisselbaar voor geld

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en Lea Verbruggen Fotografie behoudt het recht daartoe.

Blijf je na ingaan van de wijzigingen van de actie gebruik maken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde voorwaarden.

Heb je vragen over of opmerkingen over deze actie neem dan even contact met ons op.

De korting kan niet gebruikt worden in combinatie met andere kortingen/ aanbiedingen. 

ik wil graag meer informatie

Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.