Boudoir-portretten

Model Contract / Vrijwarings verklaring

Fotograaf/openbaar maker

Onderneming:     Lea Verbruggen Fotografie

Contactpersoon:  Lea Verbruggen

Telefoon:             06-28407877

E-mail:                leaverbruggenfotografie@gmail.com

 

 

MODELLENCONTRACT

 

 

Algemeen

Geportretteerde zal model staan voor fotograaf, waarbij fotograaf portretten zal maken van model/geportretteerde. Er worden hiervoor over en weer geen vergoedingen betaald. Fotograaf is auteursrechthebbende van de foto’s. Geportretteerde zal onderstaande toestemming verlenen voor het gebruik van de portretten. Fotograaf zal aan geportretteerde foto’s leveren die geportretteerde volgens hierna overeen te komen wijze mag gebruiken. 

 

Foto’s

Fotograaf levert aan geportretteerde het volgende: 

Aantal foto’s: alle foto’s die de fotograaf zelf gaat gebruiken

Vorm: Hoge resolutie bestanden 

 

Gebruik door fotograaf en derden die mede zorg hebben gedragen voor het tot stand komen van de portretten (denkend aan, maar niet uitsluitend, Muah, stylisten, catering, locatie.

Geportretteerde geeft uitdrukkelijk toestemming voor het openbaar maken van zijn/haar portret 

   *in het portfolio van de fotograaf en derden , zowel in print als digitaal, voor online en offline gebruik; 

     ter publicatie op social media, waaronder maar niet uitsluitend Facebook, Instagram, Flickr, Pinterest, YouTube en eventuele  

     toekomstige sociale media;

   *ten behoeve van promotionele doeleinden van fotograaf en derden, zoals in advertenties, op banners en andere

     promotionele openbaarmakingsvormen; 

    *ter publicatie door derden, online of in print, ten behoeve van fotograaf en derden, over fotograaf en collega Muah over

      het werk van fotograaf en collega Muah

    *in een expositie online of offline of in een fotoboek in print of digitaal, van fotograaf en derden in een verzamelboek          

      samengesteld door een derde;

     *of voor enige andere openbaarmaking in lijn met bovenstaande.

 

Fotograaf en derden zullen de portretten uitdrukkelijk niet gebruiken

     *om te (laten) gebruiken in een seksuele of pornografische context

 

Gebruik door model/geportretteerde

Fotograaf geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van de portretten op de volgende wijze: 

   *Voor portfolio van geportretteerde, zowel op diens eigen website als social media kanalen, waaronder maar niet uitsluitend    

     Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr en toekomstige social media kanalen;

   *Geportretteerde dient bij openbaarmaking altijd de naam van de fotograaf te vermelden

   *Ten behoeve van portfolio’s bij modellenbureaus, waarbij naamsvermelding van de fotograaf slechts verplicht is indien

     publicatie door het bureau gebruikelijk met naamsvermelding geschiedt; 

 

Geportretteerde zal de portretten uitdrukkelijk niet:

   *Op enigerlei wijze bewerken, waaronder maar niet uitsluitend het aanpassen van verhoudingen, het aanpassen van kleuren of

     het gebruiken van filters op social media;

    *Verstrekken aan derden, al dan niet tegen betaling of een andere vergoeding, behoudens het ter beschikking stellen aan een

      modellenbureau. 

    *Geportretteerde heeft niet de bevoegdheid sub-licenties te verlenen

 

Overige afspraken voor gebruik:

Periode: Onbepaalde tijd 

Geografisch gebied: Wereldwijd

Bij andere wijzen van gebruik dienen partijen met elkaar in overleg te treden om aanvullende afspraken te maken. 

Geportretteerde geeft mede toestemming voor t gebruik van gemaakt filmmateriaal.

 

Overige afspraken: 

Geportretteerde vrijwaart fotograaf van enige aanspraak met betrekking tot het gebruik of publicatie van de portretten, in welke vorm dan ook, behoudens beperkingen zoals hierboven zijn vermeld.

Fotograaf behoudt het recht voor onderhavige overeenkomst over te dragen aan derden. 

 

Auteursrecht

Fotograaf zal de portretten bewerken in de door hem/haar gebruikelijke stijl. Portretten kunnen eventueel in collages of in combinatie met andere foto’s gebruikt worden. Geportretteerde stemt er mee in dat fotograaf de portretten creatief mag verveelvoudigen en openbaarmaken behoudens beperkingen zoals hierboven genoemd. 

 

 

Model / Geportretteerde

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

ik wil graag meer informatie

Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.